Nyheter
Olav Elgvin disputerer 18. desember om representasjon av islam og muslimer i Norge

15. desember 2020

I 2017 skjedde en viktig hendelse i det muslimske landskapet i Norge. Etter en langvarig intern konflikt, ble Islamsk Råd Norge – paraplyorganisasjonen som i nesten tretti år hadde representert norske moskeer overfor myndighetene og andre norske organisasjoner – delt i to. Hvem skulle etter dette representere moskeene og muslimene overfor det norske samfunnet?