Nyheter
Omsorg under press: Økende uro for personer som sliter med rus og psykisk helse

03. april 2020

Når samfunnet stenger ned, blir mange stengt ute. Dette kan få alvorlige følger for personer som sliter med rus- og psykiske helseproblemer, påpeker en bekymret Inger Lise Skog Hansen. – Vi vet ennå lite om effektene som følge av koronatiltakene, men situasjonen for disse mest sårbare menneskene ute i kommunene uroer meg, sier hun.