Nyheter
Organiseringen holder stand i det norske arbeidslivet

09. mars 2020

Målt mot før tusenårsskiftet har det organiserte arbeidslivet svekket seg. De siste to tiårene har likevel organisasjonsgrad, tariffavtaledekning og streikeomfang holdt seg relativt stabilt. Les Fafo-forsker Kristine Nergaards oppsummering av de viktigste tallene for det organiserte arbeidslivet i Norge.