Nyheter
Presenterte foreløpige analyser av Unios bærekraft-arbeid

11. februar 2021

Under Bærekraftskonferansen i Bergen presenterte Åge A. Tiltnes foreløpige funn i et prosjekt hvor de ser nærmere på i hvilken grad og hvordan tillitsvalgte og ordinære medlemmer i tre av Unios medlemsforbund arbeider med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Presentasjonen ble fulgt av innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund og nestleder Kristin Dæhl i Forskerforbundet.