Nyheter
Rapport: Nordiske lærdommer om samordning av tjenester til utsatte barn og unge

17. november 2020

Det nordiske 0–24-prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de nordiske land og selvstyrte områder om bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Fafo har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet. Et hovedpunkt i evalueringen er betydningen av å sette barn og unge i sentrum og ta deres perspektiv når man skaper og utvikler tjenester på oppvekstfeltet, og i oppfølging av barn og unge.