Nyheter
Kostnader ved mangel på utdanning av asylsøkere og flyktninger

30. mars 2016

Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet kostnadene ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Fafo har vært underleverandør til notatet, og har laget en litteraturgjennomgang.