Nyheter
SE SENDINGEN: Ny rapport og seminar om lavlønte: Hvem er de og hva kan gjøres?
Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

28. september 2021