Nyheter
To nye notater om spesialistutdanningen i allmennmedisin

03. september 2020

I dette notatet presenteres resultatene fra første delstudium innen et forskningsprosjekt om spesialistutdanningen i allmennmedisin på oppdrag fra KS. Notatet er basert på kvalitative intervjuer med ALIS og helseledere og en survey til deltakerkommunene, og skrevet av Jon Helgheim Holte. Forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang presenterer i et eget notat en studie fra store og mellomstore bykommuner.