Nyheter
Utbredt overvåkning – ofte uten informasjon og medvirkning

15. august 2019

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere om digitale kontroll- og overvåkingssystemer på jobben i 2019. Tallene sammenliknes med en 2010-undersøkelse. Nær 60 prosent svarer at de har ett eller flere digitale systemer for kontroll og overvåking på jobben. Kravene knyttet til medvirkning og informasjon blir dessuten i varierende grad fulgt opp av arbeidsgiverne, er blant funnene.

Rapporten lanseres i form av et eget seminar på Fafobåten under Arendalsuka.