Nyheter
Utbredte brudd på regler for midlertidig ansettelse og innleie

29. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har vi kartlagt omfanget av brudd på reglene om midlertidig ansettelse og innleie. Her finner vi at et sted mellom 40 000 og 65 000 personer (i privat og kommunal sektor, samt helseforetakene) har en midlertidig ansettelse som trolig ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. For innleie oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene bruk som er ulovlig eller i en gråsone. Forholdene har likevel blitt noe bedre de senere år, ifølge informanter.