Nyheter
Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?
To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Anbud365 har oppsummert en fersk Fafo-undersøkelse hvor de vektlegger spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ei.

12. august 2021