Nyheter
SE I OPPTAK: Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

15. mai 2020

Mangelen på nok og riktig mat har allerede vært et økende problem på verdensbasis. Koronakrisa og akselererende klimaendringer forsterker presset.

Fredag 15. mai fra klokka 10 til 11 avholdt vi i samarbeid med Utenriksdepartementet et eget webinar om rapporten, med en bredere debatt om ernæring og norsk bistand.