Nyheter
Nye rapporter om skillet mellom stat og religion i Mali
I Mali er det frykt for at landet gradvis forvandles til en islamsk stat. Bakgrunnen er framveksten av militante islamske grupper, og at religion får en større plass i offentligheten. Fafos rapporteringer viser at frykten er overdrevet. Skillet mellom stat og religion er intakt i Mali.

24. juni 2015