Nyheter
Ny rapport: Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvor mange er de og hva slags avtaler finnes?  En tilkallingskontrakt er en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. Denne rapporten er skrevet av Kristine Nergaard, sammen med Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

22. april 2015