Nyheter
Nytt Fafo-notat: Grunnskole for tegnspråklige elever
Vil en tegnspråklig grunnskole for både døve og hørende være egnet for å nå målet om inkluderende opplæring for alle elever? Dette er ett av spørsmålene i et nytt notat, skrevet av Hilde Haualand. Hun belyser noen problematiske sider ved dagens organisering av undervisningen i og på tegnspråk.

24. april 2015