Nyheter
Nytt prosjekt om sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

Hvordan følge utviklingen i sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er hovedspørsmålet i et nytt prosjekt, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fafo skal blant annet komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles. Prosjektet skal gjennomføres av Jørgen Svalund (bildet) og Magne Bråthen, og avsluttes i desember i år. 

24. august 2015