Skip to main content

Nyhet

Økte forskjeller blant flyktningene i Jordan

  • Nyhet_Rettigheter og sikkerhet |
  • 04. februar 2015
To english version
Jordans flyktninger utgjør omtrent halvparten av landets befolkning på omlag syv millioner. En ny Fafo-studie viser at levekårene for de palestinske flyktninger i landet har bedret seg markant det siste tiåret. Til tross for dette øker forskjellene mellom flyktninger som bor i eller utenfor leir, og statsløse palestinske flyktninger befinner seg oftest blant de ekstremt fattige. Flyktninger som i dag kommer fra Syria og Irak, får bare midlertidig beskyttelse, skriver Mona Christophersen i en kronikk i The Global Observatory, 3. februar.
  • Publisert: 04. februar 2015