Nyheter
Samarbeidsmodellen i oppløsning?
Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.

28. august 2015