Nyheter
Sysselsetting og uføretrygd blant eldre

Tove Midtsundstad har skrevet et kapittel i boka "Employment Biographies and Social Protection in Europe", utgitt av Springer-Verlag. Hun reiser blant annet spørsmålet om den spesielle kombinasjonen av lav arbeidsledighet og høy uføregrad blant eldre arbeidstakere i Norge.

27. juni 2018