Nyheter
Ny Fafo-rapport: Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen
Fafo har fulgt utprøvingen av et såkalt prosjekteringsverksted hos Kruse Smith Entreprenør. Dette innebærer blant annet et samlokalisert samarbeid. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland resultatene. Hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

29. april 2015