Nyheter
Tvister ved valg av tariffavtale og organisasjonsgrenser
Hvilken tariffavtale skal anvendes, og hvordan håndteres eventuell uenighet? Hvordan regulerer hovedorganisasjonene intern uenighet om grensene mellom medlemsforbund? Fafos Kristine Nergaard har sammen med advokat Christopher Hansteen skrevet en artikkel om disse temaene i tidsskriftet Arbeidsrett (Vol 12 No 1 2015).

17. april 2015