Nyheter
Hva slags rolle spiller arbeidsmiljøet for pensjonering?

Tove Midtsundstad (bildet) og Anne Inga Hilsen er sammen med Ingrid Sivesind Mehlum (STAMI) norske bidragsytere til en litteraturgjennomgang av nordisk forskning i en TemaNord-rapport. Den viser at arbeidsmiljøet er spesielt viktig for å redusere risikoen for tidligpensjonering. Rapporten bygger på nasjonale rapporter, se Fafo-paper 2017:09 The impact of the working environment on work retention of older workers.

18. januar 2018