Prosjekter
Nytt prosjekt om barne- og ungdomsarbeiderens stilling

15. mars 2016

Dette er andre modul i et prosjekt for Fagforbundet om barne- og ungdomsarbeideren. Formålet er å få ny kunnskap om  hvordan denne gruppen får tatt i bruk sin fagkompetanse og hvilken betydning dette har for arbeidsorganisering, kompetanse og kvalitet. Det skal gjennomføres av Mona Bråten og Anna Hagen Tønder (bildet).