Prosjekter
Nytt prosjekt om hvordan det er å jobbe alene

16. mars 2016

LO ønsker en oppsummering av hva slags kunnskap som finnes om alenearbeid. Det er Fafo-forsker Mona Bråten som blant annet skal se på hvor utbredt dette er, og hva slags HMS-utfordringer som er knyttet til alenearbeid.