Prosjekter
Nytt prosjekt om tidligpensjonering i kommunal sektor

18. april 2016

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren. Det gjøres på oppdrag fra Pensjonskontoret, og prosjektet avsluttes i januar 2017. Arbeidet blir utført av Roy A. Nielsen.