• Fafo-notat 2018:13
  • Kaja Reegård og Jon Rogstad

Motivasjon og mestring

Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning

  • Fafo-notat 2018:13
 

I dette notatet bereder vi grunnen for et nytt prosjekt rettet mot å få elever som står i fare for å avbryte utdanningen, til å fullføre. Notatet er rapportering fra et forprosjekt, initiert av Kronprinsparets fond. I notatet identifiserer vi betingelser for å utforme et prosjekt for elever i risikoposisjon med tanke på hva prosjektet kan inneholde, rekrutteringsstrategier og betydningen av lokal forankring. Analysene er basert på ungdoms egne opplevelser av motivasjon, mestring og mangelen på sådan.

  • Publisert: 24. mai 2018
  • Ordrenr. 10278
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kronprinsparets fond