Skip to main content

Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie


Hensikten med prosjektet er å bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

I den første delen av prosjektet har vi kartlagt hva vi vet om ungdommer i randsonen når gjelder deres motivasjon for læring, sett på bakgrunn av hvordan de opplever å mestre livet utenfor skolen. Ambisjonen har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for å utvikle et hovedprosjekt.

I hovedprosjektet følger vi ungdommer som har særlig høy risiko for å falle fra i utdanningsløpet. Målet er at flere skal settes i stand til å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2017
  • Avsluttes:
    juni 2021

Oppdragsgiver

  • Kronprinsparets fond

Bærekraftsmål