• Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Den norske modellen på virksomhetsnivå

  • Fafo-rapport 2015:18
  • Fafo-rapport 2015:18

Det organiserte arbeidslivet framheves gjerne som en viktig faktor i den nordiske og norske samfunnsmodellen. Mens kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen på sentralt nivå er god, vet vi mindre om hvordan den virker lokalt. Hvordan fungerer det daglige partssamarbeidet i norske virksomheter? Dette er et av spørsmålene vi diskuterer i rapporten, der vi undersøker partssamarbeid og tillitsvalgtes grad av deltakelse og innflytelse i virksomheter der Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har tariffavtaler.

  • Publisert: 9. oktober 2015
  • Ordrenr. 20423