Den norske modellen på virksomhetsnivå

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:18

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Prosjekt: Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Ragnhild Steen Jensen

Det organiserte arbeidslivet framheves gjerne som en viktig faktor i den nordiske og norske samfunnsmodellen. Mens kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen på sentralt nivå er god, vet vi mindre om hvordan den virker lokalt. Hvordan fungerer det daglige partssamarbeidet i norske virksomheter? Dette er et av spørsmålene vi diskuterer i rapporten, der vi undersøker partssamarbeid og tillitsvalgtes grad av deltakelse og innflytelse i virksomheter der Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har tariffavtaler.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20423

Vedlegg 1 Spørreskjema

Vedlegg 2 Intervjuguider

Vedlegg 3 Regresjonsanalyser