Skip to main content

Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå


   

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den norske samarbeidsmodellen praktiseres på virksomhetsnivå, og hvilke betingelser som kan styrke eller svekke denne modellen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2013
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål