Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Hva betyr FNs bærekraftsmål for arbeidstakere?
Fafo-frokost i samarbeid med FN-sambandet
Tirsdag 12. juni 2018, kl. 08.30–09.45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Hva betyr FNs bærekraftsmål for arbeidstakere?

På programmet

Anne-Cathrine da Silva

Generalsekretær

Anne-Beth Skrede

Rådgiver miljø, klima og bærekraftig utvikling

Jon Vea

prosjektleder for NHO på FNs bærekraftsmål og næringslivets rolle i utviklingspolitikken

Inge Herman Rydland

Spesialrepresentant, 2030-agendaen
Daglig leder
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker (permisjon)
Fafo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Hvordan koble økonomisk vekst med anstendig arbeid og mindre ulikhet? I Norge har debatten om bærekraftsmålene i hovedsak dreid seg om «det grønne skiftet», og det har vært liten oppmerksomhet rundt arbeidstakernes rettigheter. På denne Fafo-frokosten belyste vi hvilke muligheter og utfordringer FNs bærekraftsmål kan skape for arbeidstakere i ulike deler av verden. 

FNs bærekraftsmål kobler sammen behovet for økonomisk vekst og behovet for anstendig arbeid og reduserte ulikheter. På årets ILO-konferanse i Genève, 28. mai – 8.juni, var utviklingssamarbeid til støtte for FNs bærekraftsmål ett av hovedtemaene. Det ble blant annet diskutert hvordan ILO kan bidra til å oppfylle bærekraftsmålene med spesielt fokus på mål 8 om anstendig arbeidsliv. Næringslivet må spille en sentral rolle for at målene om sosial og økonomisk utvikling skal nås. Mye tyder også på at bærekraftsmålene kan bidra til framtidig innovasjon og forretningsmuligheter for private bedrifter. 

På dette seminaret ønsket vi å belyse potensielle dilemmaer mellom ulike bærekraftsmål sett fra arbeidslivets ståsted. Både LO, NHO og Utenriksdepartementet bidro til debatten om disse spørsmålene.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Presentasjoner

Bærekraftsmålene og mulige dilemmaer knyttet til arbeid, Svein Erik Stave, Fafo. Lysark (pdf)

Arbeideres rettigheter i globale verdikjeder, Mark Taylor, Fafo

Bærekraftsmålene og fagbevegelsen, Camilla Houeland, Noragric, NMBU. Lysark (pdf)

Paneldebatt ledet av Anne-Cathrine da Silva, FN-sambandet
I panelet:

Anne-Beth Skrede, LO

Jon Vea, NHO

Inge Herman Rydland, UD

Møteleder: Anne-Cathrine da Silva, FN-sambandet

Relevant prosjekt

smartFafo er involvert i Sustainable Market Actors for Responsible Trade, det såkalte SMART-prosjektet. Prosjektet er finansiert av EU Horisont 2020, og Fafo deltar sammen med 50 forskere fra 25 institusjoner. Les mer om prosjektet

 

 

Relevante publikasjoner

Grønningsæter, Arne Backer and Svein Erik Stave (2015), The Global Goals for Sustainable Development. Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper. Other Fafo-publications 2015

Taylor, M. B. & Maja van der Velden (2017), Sustainability Hotspots Analysis of the Mobile Phone Lifecycle. Interim Report of Findings in Work Package 4, Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Horizon 2020. Web edition

Stave, Svein Erik (2015), A Coherent Future? Towards Coherent Norwegian Policies for Global Development (2018). Evaluation Brief // Report 8 / 2018. Norad. Web edition

Tidligere arrangementer

Frokostmøte 31. mai 2016, i regi av Fafo, ForUM og CICERO: FNs bærekraftsmål - veike, vage eller verdifulle?

Fafo-frokost 25. september 2015: Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge

FNs bærekraftsmål 

globale baerekraftsmaalFNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Nedenfor er utdrag fra beskrivelsen av de to målene som diskuteres på dette frokostseminaret. Les mer om alle bærekraftsmålene  


globale baerekraftsmaal 8Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
. "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle". Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling.


globale baerekraftsmaal 10Mål 10 Redusere ulikhet i og mellom land. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

 

 

FN-sambandet

fn sambandetFrokostseminaret arrangeres i samarbeid med FN-sambandet - United Nations Association of Norway. FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. Les mer på FN-sambandets nettsider