Fafo-tv
Opptak fra 2. september, Fafofrokost med rapportlansering: Torturerte asylsøkeres rettigheter og Norges forpliktelser

Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterte vi våre funn og spurte: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?