Fafo-tv
Opptak fra 20. april, Fafofrokost: Lite lønn, ingen bønn? Hvordan lavlønnsfella truer arbeidstakere i Norge

Lønnsforskjellene er små i Norge. Likevel er én av fire norske arbeidstakere lavlønte, og én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfella.  På dette seminaret la Fafo frem en ny rapport om de varig lavlønte, etterfulgt av en debatt med faglige eksperter og representanter for partene i arbeidslivet.