Fafo-tv
Opptak fra 20. mai, Fafo-webinar: Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På dette Fafo-webinaret møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for fremtiden.