Fafo-tv
Opptak fra 30. mars, Fafofrokost: Psykososialt arbeidsmiljø – Norge er ikke engang på pallen

Å være i verdenstoppen i arbeidsmiljø er en realistisk ambisjon for Norge. Det finnes detaljerte bestemmelser for fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, men vi henger etter både når det gjelder bevissthet om og reguleringer av det psykososiale området. Vi er ikke engang på pallen!

I en ny undersøkelse svarer tre av fire LO-tillitsvalgte at det psykososiale arbeidsmiljøet er vanskeligere å jobbe med enn andre arbeidsmiljøforhold. Flere resultater, i tillegg til et nytt notat som er utarbeidet for Unio om arbeidsorganisering, ble presentert på seminaret – som Fafo arrangerte i samarbeid med Unio og LO.

 

Gå til Programmet for å laste ned presentasjonene.