Fafo-tv
Opptak 20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene?

I dette siste i serien av tre frokostseminarer om flyktningesituasjonen vender vi blikket hjemover. Opptak fra tirsdag 20. oktober 08:30–09:45.