Endring av lederstruktur i Helse og Sosial

Researchers

Project period

  • Start:
    January 2013
  • End:
    January 2014

Commissioned by