Skip to main content

Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

Project period

  • Start:
    January 2005
  • End:
    July 2007

Commissioned by

  • Rikstrygdeverket