Completed projects

Bedre levekår for Rom i Oslo

Fafo-rapport 2014:50
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

Prosjektleder

Anne Britt Djuve

Project participant(s)

Jon Rogstad

Cooperating researchers

Anne Britt Djuve

Commissioned by

Ministry of Local Government and Modernisation

Project period

January 2014
June 2014
82002