Completed projects

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2013:54
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen

Project management

Jørgen Svalund

Project participant(s)

Inger Lise Skog Hansen

Project period

October 2013
March 2014