Completed projects

Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2014:19
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt
Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

Fafo-report 2014:28
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt
Wages and working conditions on foreign ships in Norway

Commissioned by

LO

Project period

January 2014
February 2014