Completed projects

Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Modell for brukermedvirkning i NAV

Fafo-notat 2014:05
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling

Project period

2015