Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland

Et bedre NAV for brukerne

Modell for brukermedvirkning i NAV

  • Fafo-rapport 2015:33
  • Fafo-rapport 2015:33

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Dette er utgangspunktet for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling», finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Fafo har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og foreslår endringer og tiltak for videreutvikling. Forskerne finner både god praksis og et betydelig forbedringspotensial hvis brukerutvalgene skal fungere etter intensjonen.

  • Published: 16. June 2015
  • Ordering ID: 20438

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)