Completed projects

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon

Fafo-rapport 492
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk

Project manager


Project participant(s)

Tove Midtsundstad

Commissioned by

Spekter


Research area(s)

Pensions


Project period

December 2004
April 2005
81026