Lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av NAV

Researchers

Commissioned by