Skip to main content

Inger Lise Skog Hansen & Maja Flåto

Bak tallene på bostedsløse

Nordisk tidsskrift for välfärdsforskning |  2023
 

Hansen, I.L.S. & M. Flåto  (2023). Bak tallene på bostedsløse. I Nordisk tidsskrift for välfärdsforskning. Årgang 8. nr. 2 – 2023, s. 85-90. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/nwr.8.2.1