Skip to main content

Sissel C. Trygstad

Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

Søkelys på arbeidslivet |  2012
 
Vol. 30, nr. 1-2, 2013

Trygstad, S. C. (2013), Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30, nr. 1-2, 2013

Fafo researchers