Skip to main content

  • Olav Elgvin

Den norske dialogmodellen: Representasjon og dialog som svar på kulturell ulikhet

 
  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Elgvin, O. (2023) Den norske dialogmodellen: Representasjon og dialog som svar på kulturell ulikhet. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 311–323). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-18

Fafo researchers