Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Ikke nødvendigvis sliten.... En analyse av AFP-pensjonering i staten

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2005
 
  • 22(2)

T. Midtsundstad (2005). Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av AFP-pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 22(2):217-232.

Fafo researchers