Articles and book chapters

Search publications

Ikke nødvendigvis sliten.... En analyse av AFP-pensjonering i staten

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 22(2) 2005

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensions Active ageing policy at the workplace Labour market integration

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Ikke nødvendigvis sliten.... En analyse av AFP-pensjonering i staten