Articles and book chapters

Search publications

Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier

Hanne Cecilie Kavli

Ellingsæter og Widerberg (red.) Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver Gyldendal akademisk 2012

Omtale, nettbutikk hos Gyldendal

Forskningstema: The multi-cultural society Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Prosjekt: Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier

Verdier på vandring. Arbeidsdeling i innvandrede familier