Articles and book chapters

Search publications

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring